Ett hållbart resande

Skidåkare, surfare, cyklister och alla som älskar att utforska vår planet och vår natur står inför ett dilemma. Våra sporter och vår passion kräver ofta att vi behöver förflytta oss till platser där förutsättningarna är som bäst. Vi behöver samtidigt rent vatten att surfa i och snö på bergen. Med andra ord vi måste hitta en bra balans så att även våra barnbarn får uppleva samma glädje av att köra puder eller fånga sin första tub. För en långsiktig förändring krävs kunskap, utveckling och en medvetenhet kring sina egna utsläpp och vad man kan göra för att minska dem. Vi vill ge alla som reser med oss möjligheten och förutsättningarna att minska sina klimatavtryck. Frågorna är många och alternativen är i mångt och mycket ännu fler.

Xtravels miljöarbete fokuserar på hela resan, hemma, under resan och på destinationern.

  • Vi hjälper dig att klimatkompensera för din resa.
  • Hur ser alternativet ut för transport, flyg, tåg eller andra alternativ.
  • Vi väljer aktivt destinationer och boenden som jobbar småskaligt, lokalt eller med ett tydligt hållbarhetstänk.
  • Arbetar, genom branschsamarbeten, aktivt för att bidra till utvecklingen av hållbar turism.

Sedan 2017 är Xtravel en del av DER touristik och REWE group vilket möjligör att vi kan verka i ett större sammanhag för att få till en förändring. DER touristiks hållbarhetsarbete sammanfattas “Committed to the World”.

© 2021 Xtravel. All right reserved.

Vi finns här för dig måndag till fredag, 09:00 – 17:00. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor.